Càlculs grecs


El llegat de l’antiga Grècia és impressionant: arquitectura, escultura, filosofia… No hi podia faltar, és clar, la matemàtica.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: , , , , ,

El profeta dels números


Gairebé tothom ho sap: en un triangle rectangle, la suma dels quadrats dels catets equival al quadrat de la hipotenusa. Aquest teorema li ha donat molta fama, però ell va fer molt més que això.

Tema: Números  |  Paraules clau: ,

Números d’infidels


Els números romans són elegants i adornen certs indrets, però a l’hora de fer-hi operacions tot són inconvenients. Per sort van ser substituïts per uns números que provenien de l’Orient, molt més idonis pels càlculs.

Tema: Números  |  Paraules clau: , , ,

Números notables


Els números són del tot presents en la vida quotidiana. Però els números que fem servir són, normalment, d’una classe més aviat reduïda. Hi ha altres classes de números, i alguns són famosos.

Tema: Números  |  Paraules clau: , ,

Números qualificats


Els matemàtics classifiquen els números en naturals, enters, fraccionaris, racionals… Però hi ha, també, números amb altres adjectius, com si tinguessin uns atributs més enllà de la matemàtica.

Tema: Números  |  Paraules clau: , , ,