DIGITS
Del número al bit
Números, càlculs, ordinadors i cultura digital
Dos capítols a l’atzar: