DIGITS
del número al bit

Web documental sobre
números, càlculs, ordinadors i cultura digital

Dos capítols a l’atzar: