Càlculs vistosos


Darrere d’aquestes imatges hi ha una fórmula, un càlcul, un algoritme… De vegades, doncs, les arts visuals i les matemàtiques es troben. Els ordinadors fomenten aquesta mena de trobades.

Tema: Imatges i sons  |  Paraules clau: ,

Números d’infidels


Els números romans són elegants i adornen certs indrets, però a l’hora de fer-hi operacions tot són inconvenients. Per sort van ser substituïts per uns números que provenien de l’Orient, molt més idonis pels càlculs.

Tema: Números  |  Paraules clau: , , ,

Programar ordinadors


Un component principal de l’ordinador és el programa, o sigui, el conjunt d’instruccions que li indiquen com ha de fer una feina. Sense programa, no hi ha res a fer: no hi ha ordinador.

Tema: Ordinadors  |  Paraules clau: , , , , ,