Quant a

DIGITS · del número al bit és una sèrie de 50 vídeos d’uns 5 minuts sobre números, càlculs, ordinadors i cultura digital.

DIGITS descriu idees, personatges i experiències del passat i del present de la numerització de la informació i les comunicacions. Amb paraules entenedores i un ritme àgil, s’adreça a tota persona interessada en aquest fenomen del nostre temps i en les variades aplicacions que se’n deriven, en particular, audiovisuals.

digits.cat és la web acompanyant de la sèrie. Permet visionar i llegir els 50 capítols i navegar a través d’ells. A més a més, en els textos dels capítols hi ha termes que enllacen amb altres textos, escrits per estudiants universitaris, per ampliar els coneixements; en total 436 col·laboracions. De manera que, més enllà de la sèrie, digits.cat ofereix una documentació addicional, més detallada, sobre la matèria.

DIGITS és una coproducció de Televisió de Catalunya, Lavinia TV i docu.net realitzada per:

Xavier Berenguer – Guionista i director
Raimon Masllorens – Productor
Albert Espel – Director de producció
Marta Ascaso – Cap de producció
Nèlida Sánchez – Coordinadora de postproducció
Gonzalo Díaz – Realitzador
Anna Borrell – Locutora
César Alejandro Beretta – Animador 3D
Lucas Borghi – Animador 3D
Josep Maria Bové – Ajudant d’animació 3D
Alan de Carvalho – Ajudant d’animació 3D
Alba Aguilar – Editora
Damià Dip – Editor
Anna Síper – Documentalista
Laia Maldonado – Ajudant de documentació
Mar Altabella – Becaria de documentació
Luis R. Alvarez – Grafista
Joan Eloi Vila – Músic de la capçalera
Oriol Cuspinera – Tècnic d’àudio
Sandra Blasco – Disseny del logo

Francesc Romero – Coordinador TVC
Linus Puchal – Productor delegat TVC
Virgínia Gran – Ajudant de producció TVC
Jaume Altadill – Realitzador TVC
Montse Ballesteros, Patrícia Carnicero, Marta Millà – Muntadores musicals TVC

DIGITS es va emetre d’octubre a desembre de 2006 i de gener a març de 2007 pel canal 33 de Televisió de Catalunya. Posteriorment, s’ha emès per canals de televisió de més de 20 països.

Hi ha un canal YouTube amb tots els vídeos.

Les versions espanyola i anglesa d’aquesta web s’obtenen automàticament via Google Translate.

Des del 2021 hi ha la web Del bit al robot · El discret encant de la computadora, que és una posada al dia de la mateixa temàtica de DIGITS, però descrita des d’una perspectiva més àmplia i en un format diferent.