Càlculs grecs

El llegat de l’antiga Grècia és impressionant: arquitectura, escultura, filosofia… No hi podia faltar, és clar, la matemàtica.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: , , , , ,

Constants universals

La naturalesa és, d’una o altra manera, canviant. Per això, quan es quantifiquen els fenòmens naturals, en resulten números que també són canviants. Hi ha, però, excepcions: alguns d’aquests números no canvien mai.

Tema: Números  |  Paraules clau: ,

Mesurar la Terra

Avui dia disposem d’imatges que mostren palesament la forma esfèrica de la Terra. En l’antiguitat, però, aquesta forma no era tant evident. La idea més comuna era que la Terra era un lloc pla.

Tema: Mesures  |  Paraules clau: , , ,

Música visual

Una cosa és la música, que s’escolta, i una altra la imatge, que es mira. Però, des de fa temps, s’ha provat d’establir correspondències entre l’una i l’altra.

Tema: Imatges i sons  |  Paraules clau: ,