La captura del moviment

Col·laboració de Marta Tutusaus per al capítol Videojocs

La captura del moviment és una tècnica utilitzada pels professionals de l’animació, de la televisió, del cinema i dels videojocs. Es tracta d’una tècnica que permet aconseguir el realisme de l’aparença, el físic i el moviment dels protagonistes dels diferents productes audiovisuals.

Es fa a través d’un sistema òptic o magnètic en temps real. El temps real permet veure el resultat al moment; es fa una visualització del moviment de l’actor sobre el personatge que s’està animant en temps real. Això és positiu, sobretot, quan l’actor i el personatge no tenen les mateixes proporcions i el moviment està determinat per una sèrie de restriccions. La captura del moviment es pot visualitzar a través de monitors o a partir de programes de creació amb 3D…

Per realitzar la captura del moviment, se li han de col·locar a l’actor uns marcadors reflectants en uns punts concrets segons el tipus de moviment que es vulgui enregistrar. Un cop col·locats els sensors, l’actor ja pot començar a realitzar l’acció concreta. Instantàniament, s’enregistren les senyals i les trajectòries que fa la persona real per després poder-ho aplicar al personatge de la ficció. La captura del moviment té una sèrie de marcadors en funció del tipus de moviment que es necessita: cos sencer, part superior o part inferior del cos i amb diferents nivells de detall. Per tant, es pot parlar de múltiples combinacions i variants a l’hora d’enregistrar el moviment. Amb aquesta tècnica es pot resoldre qualsevol tipus de moviment.

El sistema de captura es composa d’un conjunt de càmeres i il·luminadors controlats mitjançant un ordinador de control. Aquest ordinador de control pot estar connectat a una xarxa local, permetent treballar des d’altres ordinadors tant la captura del moviment com la visualització en temps real. Es tracta d’un sistema que permet captar el moviment de varis personatges a la vegada i per tant, la seva interacció. El nombre de càmeres necessàries per a realitzar la captura és variable, en funció de les necessitats de l’àrea de captura i del nombre de personatges i pel que fa a la il·luminació, s’acostumen a utilitzar infraroigs; tot i que també es poden fer servir llums halògens. És necessari un sistema de calibració dels diferents receptors per tal que el sistema treballi correctament.

Cal tenir en compte que la tecnologia electromagnètica de corrent alterna proporciona una elevada precisió i que si els personatges es toquen es continua distingint el moviment individual de cada sensor. En canvi, els sistemes òptics estan determinats per l’angle de visió que hi ha entre la càmera i la persona, objecte…

Aquesta tècnica permet que la representació de les persones, els animals, les propietats i els objectes del món creat en 3D siguin versemblants i realistes. Proporciona la llibertat creativa per fer allò que la imaginació li demani al creador, podent crear formes vives i objectes animats, simulacions per ordinador… en definitiva, té aplicacions en diferents àmbits.

Actualment, hi ha empreses prestigioses en l’àmbit de la tecnologia i de la seva aplicació en els audiovisuals que combinen la tècnica de la captura del moviment amb l’escanejat. Amb l’escanejat s’aconsegueix el detallisme dels objectes, de les persones en repòs i després amb la tècnica de la captura del moviment, se’ls anima, aconseguint encara més realisme, precisió i resultats d’alta qualitat.

Col·laboració de Marta Tutusaus per al capítol Videojocs