Douglas Engelbart

Col·laboració de Miguel García-Navarrete per al capítol Paraules de clics

Douglas C. Engelbart va néixer a Oregon (EUA) a l´any 1925. De família humil, aviat va demostrar una gran devoció per la tecnologia, fet que es va incrementar quan va descobrir el radar a la Segona Guerra Mundial, treballant en l´exèrcit naval.

Un cop finalitzada la guerra, Engelbart va tornar al seu país i va a començar a treballar amb una filosofia molt clara de la tecnologia: la màquina com eina indispensable per l´evolució i desenvolupament del coneixement humà. Una visió social i psicològica dels ordinadors, amb un punt idealista molt acusat que el va fer entrar al Laboratori Aeronàutic d´Ames (precursor de la NASA) a l´any 1948 i, tres anys després, a la Universitat de Berkeley.

Amb aquests postulats en ment, Engelbart va anar guanyant posicions dintre de la Universitat de Stanford a l´any 1957 i va inventar objectes essencials avui dia com el ratolí per ordinador (creat a finals de la dècada dels 50 amb la col.laboració de Bill English i que va rebre el nom “X-Y Position Indicator for a Display System”). Aquest invent va néixer com un indicador de la posició X-Y en un monitor i es va convertir en una eina essencial per aconseguir una major i millor connexió entre l´home i la informàtica. Paral.lelament a aquest descobriment, el visionari creador va començar a treballar dintre del projecte ARPANET (versió rudimentària de la futura INTERNET) a l´any 1967, doncs la va trobar una eina fonamental per el desenvolupament de les seves teories sobre la relació entre l´home i la informàtica. Amb aquesta filosofia revolucionària, Engelbart va fer una presentació oficial del ratolí el 9 de desembre de 1968, on també es van presentar invents i conceptes avui dia tan fonamentals com l´hipertext o les videoconferències.

Malgrat els seus invents, la seva filosofia de treball va ser trobada massa radical per les empreses que li financiaven els projectes i Engelbart va veure com, de mica en mica, les inversions en els seus projectes anaven desapareixent. Així, i fora des de feia més d´una dècada de la visió econòmica de les empreses, Engelbart va fundar amb la seva filla Cristina el BOOTSTRAP, un centre d´estudis estratègics per ajudar a empreses dintre de la idea bàsica de Engelbart de la unió entre el coneixement humà i la tecnologia.

Durant tota la dècada dels 90, Engelbart va rebre molts premis per la seva contribució a la creació i desenvolupament de la informàtica. I avui dia està considerat uns dels pares del món informàtic. Entre altes invents seus es troben el sistema de finestres, els sistemes d´ajuda integrats a l “interface”, el processador de textos i un sistema avançat de correu electrònic.

Col·laboració de Miguel García-Navarrete per al capítol Paraules de clics