Aventura

 

Col·laboració de Ricard Planas per al capítol Aventures virtuals

Aventura (originalment anomenat Colossal Cave Adventure o ADVENT) va ser el primer joc d’aventures per ordinador, emmarcat dins les anomenades aventures conversacionals. Aquesta paraula fa referencia a un gènere de videojocs creats específicament per a ordinador en què l’única imatge real de què disposa el jugador és un text (o com a molt alguna imatge simple i mínima en jocs posteriors, que servia com a complement i mai com a element d’interacció). El text proporciona una descripció de la situación al jugador, el qual, per actuar, ha de teclejar una acció per dur a terme. Cada vegada que es realitza una acció, el joc avança i el jugador rep com a resposta una nova descripció, en aquest cas de la nova situació en què es troba. Amb Aventura, queda inaugurat el gènere de les aventures conversacionals, que suposarà una revolució pel món dels videojocs i donarà lloc, més endavant, a les anomenades aventures gràfiques.

Aventura comença a desenvoluparse a principis de la dècada dels 70 als Estats Units de la mà de William Crowther, programador de computadores i un dels encarregats del desenvolupament d’ARPAnet (el precursor d’internet). També era explorador de cavernes, i va aplicar aquesta experiència a l’hora de desenvolupar el joc d’Aventura; fins i tot es poden trobar similituds entre les localitzacions del joc i les Mamooth Caves que Crowther va explorar. Va ser programada en FORTRAN a un PDP-10 de BBN (Bolt, Beranek i Newman, l’empresa on treballava), i requeria 300KB de memòria central per funcionar, una quantitat molt significativa en aquella època. El 1975 va ser llançada a l’ARPANET (servidor implantat el 1969 i encara en fase de creixement), de la qual BBN era la contractista principal.

El joc va ser renomenat Colossal Cave poc temps després, degut a la temàtica principal del joc. El terme Adventure (Aventura) provenia del nom original ADVENT, de només sis lletres ja que eren la limitació del sistema operatiu amb què es va programar. El joc consistia principalment en l’exploració d’una cova. El jugador es posava a la pell del protagonista i rebia descripcions del que tenia al davant, tenint l’opció de dur a terme les accions que creiés convenients. El joc no anava acompanyat de cap tipus d’imatge, de manera que una part important de l’entreteniment tenia a veure amb la imaginació del jugador i la seva capacitat per visualitzar allò que aparentment tenia davant. Podríem relacionar aquest joc amb els llibres de “tria la teva aventura”, ja que es presenta una situació literàriament i s’hi ha de trobar una resposta. La diferència principal és que el joc no disposa d’opcions tancades, ja que el jugador por escollir si fer una cosa o una altra, tornar enrere en l’espai o actuar de la manera que cregui més convenient amb els objectes que es va trobant. En relació amb la literatura es presenta com un mitjà molt més interactiu. Com a joc d’ordinador, va ser el primer en oferir la possibilitat al jugadaor d’interactuar amb elements com ara objectes, armes o un simple espai que anava descobrint-se davant seu. I no només això, els objectes es podien agafar, utilitzar o deixar; fins i tot podien ser portats per un personatge no jugador.

Aventura presentava un món fantàstic centrat en l’espai d’una cova. Com la resta de jocs d’aventures que a partir d’aquest van anar sorgint, es caracteritza per l’exploració acurada de l’escenari i la seva combinació amb enigmes i trenca-closques que el jugador ha d’anar resolent. Es tracta d’un joc per un únic jugador que esdevé el protagonista de la història, que va avançant a mesura que ho fa ell, com si anés escribint les pàgines d’un llibre. També interactua amb altres personatges, com ara nans. La característica principal d’aquest joc (i de la resta) és que, en el fons, no hi ha un nombre infinit d’opcions d’acció; com tot, té un principi i un final iguals per a tothom, però en el fons és el que s’ha mantingut fins ara als jocs d’aventures.

Tot i la gran importància del paper de Crowther al món dels videojocs per ordinador, la versió realment coneguda de la seva creació és una altra que va ser immediatament posterior. Es tracta d’una versió extesa de la inicial. L’encarregat d’aquesta tasca va ser Don Woods qui, després de descobrir el codi de Crowther i amb el seu permís, va desenvolupar aquest projecte posterior que va rebre el mateix nom que el seu precursor. Woods era un gran seguidor de J. R. R. Tolkien, i va aplicar aquesta afició a la creació del joc afegint personatges típics de les històries de l’autor, com ara trolls o elfs. Fins i tot va incloure un volcà que molts van relacionar amb la “Muntanya del Destí” de Tolkien.

Amb la distribució d’aquesta versió per l’ARPAnet, es va considerar com a creat el gènere d’aventures conversacionals i aquest es va expandir al llarg de la resta dels setanta i fins als vuitanta. Colossal Adventure es va convertir popularment en l’aventura original.

Tot i així, no estem davant d’un joc comercial. Aquestes dues versions es van penjar al servidor per a un ús gratuït de qui hi pogués accedir. No va ser fins un anys més tard, el 1978, que va aparèixer la primera aventura conversacional comercial gràcies a la companyia Adventure Internacional; el joc es deia Adventureland. Quan es va veure el potencial econòmic d’aquest tipus de jocs, moltes companyies es van llançar a la lluita per aconseguir crear-ne i comercialitzar-los. Les més importants van ser Infocom, que va produir Zork, i Sierra on-line, que va treure a la llum Mystery House, la primera aventura conversacional amb elements gràfics.

La importància d’Aventura arriba de manera palpable fins l’actualitat. Un exemple d’això és el fet que els estudiants de la Universitat d’Stanford han de reimplantar el joc creat per Crowther com a projecte d’una assignatura de primer curs de programació. Fins i tot Iphone té una aplicació que recrea el joc original (Advent).

Col·laboració de Ricard Planas per al capítol Aventures virtuals