Càlculs analògics


Amb a un mapa podem saber la distància que hi ha entre dues ciutats sense haver d’anar-hi. El mapa és un model reduït i practicable del territori: una analogia. Doncs bé, les analogies també s’utilitzen per fer càlculs.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: ,

Càlculs elèctrics


L’electricitat era un fenomen conegut des de molt antic, però no passava de ser una curiositat. Al segle XIX, va deixar de ser-ho per convertir-se en l’energia per impulsar-ho gairebé tot. Per exemple, les màquines de calcular.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: , , , , , , , , ,

Intel·ligència artificial


L’extraordinària evolució de les tecnologies informàtiques fa que els ordinadors, cada vegada més potents, s’apliquin a tota mena d’activitats humanes. Però, poden aplicar-se a activitats mentals? Poden pensar els ordinadors?

Tema: Robots  |  Paraules clau: , ,