Càlculs elèctrics


L’electricitat era un fenomen conegut des de molt antic, però no passava de ser una curiositat. Al segle XIX, va deixar de ser-ho per convertir-se en l’energia per impulsar-ho gairebé tot. Per exemple, les màquines de calcular.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: , , , , , , , , ,

Paraules de clics


Els ordinadors són màquines amb les quals ens comuniquem. Els mirem, els llegim, de vegades els escoltem… Però, també, i sobretot, els enviem informació.

Tema: Ordinadors  |  Paraules clau: , , ,

Primers ordinadors


Diuen que, quan posaven en marxa aquella màquina, els llums de la ciutat de Filadèlfia feien pampallugues. Era un secret molt ben guardat que, quan es va desvelar, va causar una gran sensació.

Tema: Ordinadors  |  Paraules clau: , , , , ,