Interactivitat


Els ordinadors són, bàsicament, màquines per fer càlculs. Però gràcies a una qualitat en què excel·leixen han esdevingut, a més a més, màquines per comunicar-nos.

Tema: Interaccions  |  Paraules clau: , , , , , , ,

Paraules de clics


Els ordinadors són màquines amb les quals ens comuniquem. Els mirem, els llegim, de vegades els escoltem… Però, també, i sobretot, els enviem informació.

Tema: Ordinadors  |  Paraules clau: , , ,