Del bit al bot
El discret encant de la computadora
Derivada de “robot”, la paraula bot va aparèixer per primera vegada en novel·les de ciència ficció. Entre especialistes designa una peça de programari que executa tasques rutinàries i repetitives a Internet. Per extensió, un bot és qualsevol programa o algoritme informàtic que processa bits per obtenir un resultat. En aquest context, un robot seria un bot particularment complex.


Del bit al bot és un blog de divulgació científico-tècnica sobre els enginys que han transformat el món i, en particular, l’ordinador i la digitalització que caracteritzen el nostre temps.

Es tracta d’una continuació —una posada al dia des d’una perspectiva més àmplia i en un format diferent— de DIGITS · Del número al bit, la sèrie de vídeos i web (2006) del mateix autor.

Cada article de Del bit al bot es refereix a alguna d’aquestes activitats típicament humanes però que, com a pròtesi de la ment, es troben a l’abast de l’ordinador:

 • calcular
  Mesures i models
 • comunicar
  Imatges, sons i xarxes
 • conèixer
  Inventiva i descobriments
 • pensar?
  Robots i intel·ligència ampliada

Del bit al bot, així com la pàgina facebook associada, és un lloc web produït per Xavier Berenguer, que també és l’autor dels articles.

 

Visca la ciència!