Marvin Minsky

Col·laboració de Roger Agustí per al capítol Intel·ligència artificial

Marvin Minsky va neixer el 9 d’Agost de 1927. Va obtenir el graduat en Matemàtiques a la universitat de Princeton l’any 1950.

Ha estat al MIT des de 1958, on posteriorment, l’any 1959 va fundar conjuntament amb John McCarthy el departament de Intel·ligència Artificial i Enginyeria Informàtica del MIT.

Evocat a la recerca en el camp de la inteligencia artificial va escriure el llibre “Perceptrons” l’any 1969, un dels pilars on es fonamenta actualment la inteligencia artificial on s’explica el paradigma d’aprenentatge de les xarxes neuronals artificials, d’alguna forma buscant la semblança amb les neurones que posseeixen els animals.

La grandesa de les xarxes neuronals artificials resideix en poder crear algorismes d’aprenentatge aplicats als ordinadors d’avui en dia que permeten classificar o predir l’estat o valor d’un conjunt de variables representades per equacions matemàtiques.

Com a la gran majoria de descobriments relacionats amb la tecnològia i la ciencia se li va donar excessiva importància a les xarxes neuronals inicialment, creient que podrien algun dia arribar a simular el comportament de les neurones naturals. Degut a aquest exces de popularitat, aquests algorismes van estar a punt de caure en l’oblit en el moment en que es va reconeixer que el potencial que oferien era menor (tot i que encara important) al que s’havia arribat a imaginar.

Avui en dia es poden veure aplicacions directes d’aquests algorismes en diversos camps com en el reconeixement d’imatges en la informàtica o el diagnòstic i tractament de pacients a partir de símptomes i/o de dades analítiques en el camp de la medicina.

Entre altres fites destacables de la seva carrera, Minsky va estar fortament vinculat al projecte de desenvolupament del llenguatge LOGO, creant parts tant hardware com software per a la interfície de les tortugues robòtiques, que posseïen la capacitat de realitzar els dibuixos mitjançant les instruccions del llenguatge LOGO. Això va influenciar fortament en el desenvolupament de projectes de robòtica posteriors.

Més enllà del camp de la intel·ligència artificial, Minsky va desenvolupar la teoria “The Society of Mind” en la que es proposa el producte de la intel·ligència com el fruit de la interacció entre diferents agents. Aquesta teoria està desenvolupada en el llibre que va publicar l’any 1985, anomenat, com la seva teoria, “The Society of Mind”. El llibre conté 270 pagines inconnexes, cada una d’elles presentant una idea de l’estructura en la que es basa la teoria.

Marvin Minsky ha rebut varis premis, entre els més destacables el premi Turing, l’any 1969, considerat el més important en el camp de l’Enginyeria Informàtica, degut a la seva col·laboració en el camp de la intel·ligència artificial. Actualment es professor al MIT del programa de “Media Arts and Sciences”.

Col·laboració de Roger Agustí per al capítol Intel·ligència artificial