Longitud

Col·laboració de Irene Casulà per al capítol Càlculs de navegants

La longitud és la distància que existeix entre un punt qualsevol i el meridià de Greenwich, mesurada sobre el paral·lel que passa pel esmentat punt. La longitud es mesura en graus sexagesimals ja que es tracta de l’arc en relació al meridià 0. Això vol dir que tots els punts que conformen un mateix meridià tindran la mateixa longitud. La longitud es representa amb la lletra grega f (la lletra grega phi).

La longitud es mesura de 0º a 180º de manera que es diferenciarà aquells punts que estiguin a l’occident del meridià 0 amb la denominació d’Oest (O) i els que siguin a l’orient amb la denominació est (E), això implica que es puguin repetir valors per referir-se a llocs diferents i que la lletra serà la que determinarà a quin costat del meridià de Greenwich ens estem referint. El meridià que es troba a 180º és exactament la línia imaginària que es troba oposada al meridià 0, anomenada antimeridià, i si volguéssim traçar un cercle al voltant de la Terra a partir del meridià de Greenwich, aquest inclouria el meridià 0 i l’antimeridià.

Així doncs, la longitud ens ajuda a saber a quina distància en graus estem del meridià de Greenwich essent aquest punt el grau 0. Tots els punts de la Terra tenen longitud, excepte els Pols, ja que arriba un moment en què és impossible traçar una distància entre el meridià de Greenwich i la resta, doncs tots convergeixen en el mateix punt.

Per tant, per determinar un punt a la superfície del globus terraqui necessitarem la coordenada de la longitud que junt amb la de la latitud podrà assenyalar amb total exactitud quina és la posició a la que es troba.

Per calcular la longitud cal tenir l’hora molt en compte, ja que ens pot indicar a quants graus del meridià 0 ens trobem. Quan et desplaces 15 graus cap a l’est, avances una hora respecte l’original; alhora, si ho fas cap a l’oest en perds una en relació a la hora del lloc de partida. Per tant, si es coneix l’hora local de dos punts de la terra es pot calcular la distancia de longitud entre ells a partir de la diferencia d’hora. Aquesta idea és molt útil pels navegants que poden determinar quina és l’hora exacta d’un lloc a partir de la posició del sol, l’ombra que projecta, etc. i per tant, posant-la en relació a l’hora que és en aquell precís moment al meridià de Greenwich poden determinar quina és la longitud a la qual es troben i per conseqüent determinar quina és la seva posició.

Saber la hora del meridià de Greenwich o d’un punt de partida (del qual es coneixen perfectament les coordenades) és fàcil ara, al segle XXI, a l’era de les comunicacions i les tecnologies, ara, que els rellotges marquen correctament el temps. Però al segle XVII els rellotges no eren del tot fiables i menys a alta mar ja que el balanceig del vaixell alterava el ritme dels pèndols, d’aquesta manera, no podien conèixer l’hora exacta del punt de partida i per tant era impossible calcular correctament la longitud a la qual es trobaven.

Col·laboració de Irene Casulà per al capítol Càlculs de navegants