L’humà visible

Col·laboració de Zaida Carmona per al capítol Visions de ciència

El “Projecte Humà Visible” (“The Visible Human Project”) és una iniciativa de la Biblioteca Nacional de Medicina dels EE. UU., duta a terme des del 1986 i que consisteix en la creació d’imatges tridimensionals completes i detallades del cos humà. Va sorgir amb la idea de complementar els serveis bibliogràfics de la Biblioteca amb imatges digitals que es poguessin distribuir per Internet i des de la seva creació s’hi està treballant amb l’objectiu d’obtenir-ne una gran col·lecció.

Les imatges a partir de les quals es treballa per aconseguir-ne la representació tridimensional són les tomografies (a partir del TAC, tècnica de visualització per raigs X), les Ressonàncies Magnètiques Nuclears (que agrupen els diferents àtoms en la direcció d’un camp magnètic extern) o les crioseccions (seccions del cos en làmines d’un mil·límetre de gruix). Aquestes tècniques de visualització s’executen als cossos dels difunts i ens donen diverses dades, com per exemple, dades de mesura, de textura o de color dels cossos. La culminació del treball es dona quan, a partir d’aquestes dades, es construeix la imatge tridimensional. Aquesta culminació es va a dur a terme el 1994 amb la representació del cos humà de l’home (Visible Human Man), amb un escanejat a intervals d’1 mil·límetre. El 1995 es va aconseguir la representació tridimensional del cos de la dona (Visible Human Female) amb un escanejat menor, a intervals de 0’33 mil·límetres.

El “Projecte Humà Visible” ha excedit les seues expectatives inicials i s’ha convertit en molt més que un recurs bibliogràfic. El fet de que qualsevol usuari puga accedir al Projecte a través d’Internet el converteix en una eina d’informació molt important per als estudiants i professionals del sector de la biomedicina. Però, a més a més, ens trobem amb el fet què moltes de les eines que pretenen un major coneixement de la morfologia humana han basat el seu desenvolupament en aquest projecte. Alguns exemples són els següents: NPAC (Visible Human Viewer Visor), desenvolupat a la Universitat de Siracusa, que permet l’extracció de vistes planars de la base de dades del Visible Human Man; Visible Human Explorer, desenvolupat entre la mateixa Biblioteca Nacional de Medicina dels EEUU i la Universitat de Maryland; Human Anatomy Visualization (creat en col·laboració entre la Universitat Johns Hopkins i la Universitat Nacional de Singapur), que permet veure seccions axials etiquetades i Anatomia 3-D per a Estudiants de Medicina. Models interactius VRML, eina desenvolupada per la McGill University que permet la visualització d’estructures desplegades, transparències o etiquetes…

Molta de la importància del Projecte de l’Humà Visible recau en que, com la resta d’eines de visualització científica, comporta progressos en les àrees diagnòstiques, terapèutiques i d’investigació i, per tant, en el tractament i la prevenció de la salut. De fet, actualment, la Universitat de Salamanca ha impulsat l’estudi del Parkinson a partir d’un visor anatòmic que s’ha creat a partir de les imatges obtingudes sota la llicència del Projecte Humà Visible. Es tracta d’un visor que està adaptat exclusivament a l’estudi d’aquesta infermetat i que permet accedir a les estructures més profundes del cervell, implicades en el desenvolupament de la malaltia neuronal, i escollir el tall anatòmic desitjat. Es pretén que, aquest nou visor anatòmic, esdevinga un recurs de formació mèdica valuós i que permeta, a més a més, completar d’una manera autònoma el procés d’aprenentatge respecte a aquesta infermetat.

Així doncs, ens trobem amb una eina que, tot i haver passat vint anys des de la seua gestació, continua essent model i base de molts progressos científics. Es tracta d’un projecte que, al cap i a la fi, s’aprofita dels avantatges de la nova tecnologia per tal d’intentar resoldre un dels enigmes inherents a tota la història de la ciència i de la humanitat: què i com som?.

Col·laboració de Zaida Carmona per al capítol Visions de ciència