La miniaturització

Col·laboració de Azahara Cavanillas per al capítol El xip minúscul

Es considera que l’electrònica va començar amb el Díode de buit inventat per John Ambrose Fleming el 1904. Aquest dispositiu està basat en la emissió termoiònica (descoberta per Edison) gràcies a la qual es genera un corrent elèctric quan es polaritza positivament una làmina metàl·lica respecte un filament. El següent gran pas en l’electrònica el va donar Lee De Forest amb el Tríode que va permetre variar el corrent de la placa posant una reixa de control de càtodes entre el càtode i la placa. Amb el temps les vàlvules de buit van anar perfeccionant-se (van aparèixer vàlvules de quatre o cinc elèctrodes ) però no va ser fins l’arribada del transistor que es va permetre una major miniaturització dels aparells al voltant dels anys 50, 60 i principis dels 70 desplaçant a les vàlvules de buit en funcions com amplificadores d’àudio , de senyals de televisió , i com oscil·ladors.

Ja al voltant del 50 s’intuí que la miniaturització podia arribar a límits desconeguts. Va ser al 1958 als laboratoris Fairchild la primera vegada que es va aconseguir gravar diversos dispositius a la vegada en una peça de silici connectats entre sí per fer un treball en conjunt. Es va introduir aquest vidre semiconductor en un encapsulat únic de tal manera que es podia emprar com un bloc funcional. Així van néixer els circuits integrats. Més endavant les tècniques de fabricació de vidre de silici milloraren, la producció de màscares de gravat es van depurar i llavors començaren a fabricar circuits integrats mitjançant processos de fotogravat .Gràcies a això el transistor va poder ser reduït fins a la dimensió d’unes quantes micres .

Fins a on arribarà aquesta miniaturització? Tot sembla indicar que fins que els processos de fabricació dels cada vegada més petits processadors no s’encareixi tant (per la complexitat del procés de miniaturització)que faci inviable el negoci , aquest procés de miniaturització no tindrà límits.
Al gener de 1995 hi havia 10 milions de pàgines web . Dos anys desprès ja hi havia 270 milions. I mentre la dècada passada allò habitual era accedir a aquestes pàgines web des de el PC personal o de l’oficina ara es fa des de PDA via WIFI . Tots aquests canvis segons sembla es porten cap a la nanotecnologia , un conjunt de tècniques que permeten fer coses cada cop més petites , més enllà dels límits físics establerts pels microxips però més grans que els àtoms. Però què passarà quan la miniaturització arribi a límits atòmics? Evidentment s’haurà de posar fi a les tècniques de fabricació actuals(la qual cosa pot posar fi(o no) a la Llei de Moore per la no rendibilitat de la innovació tecnològica) quan la mecànica quàntica domini el comportament del circuit per les mínimes dimensions dels conductors. Amb aquest nivell d’evolució tecnològica tot sembla indicar que aviat arribarà el dia en el qual un sol ordinador pugui encabir tota la informació de la vida d’una persona. Quant temps haurà de passar per què arribi l’ordinador capaç d’emmagatzemar tota la informació de l’univers? Potser no tant com ens imaginem..

De moment l’única cosa que sabem és que el desenvolupament de les societats ve determinat per l’evolució de les seves tecnologies. Una millor tecnologia significa una millor capacitat per aprofitar els recursos dels quals disposem i per tant millor qualitat de vida. La miniaturització al llarg del temps ha suposat una acceleració progressiva del ritme de vida. Els primers transistors van portar la radio, el telèfon, més endavant els mòbils, els ordinadors, Internet. Tot això determina el nivell d’evolució de les societats. La miniaturització contribueix, per tant, al progrés de l’ Humanitat o al menys de les àrees desenvolupades (Primer món). Tot i això, serà l’Home capaç d’aprofitar o de saber controlar tota la potència que serà capaç de produir?

Col·laboració de Azahara Cavanillas per al capítol El xip minúscul