John McCarthy

Col·laboració de Marc Ferrer per al capítol Intel·ligència artificial

John McCarthy va néixer l’any 1927 a Boston, Massatchusetts. És conegut pel seu treball en l’entorn de la Intel·ligència Artificial, concepte que ell mateix va batejar.

El seu interès per la Intel·ligència Artificial data del Setembre de 1948, quan va assistir a les sesion del “Hixon Symposium on Cerebral Mechanisms in Behaviour” que es va celebrar a l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, on es trobava realitzant els estudis de doctorat en matemàtiques. Va assabentar-se de l’existència de computadores amb programes d’emmagatzematges i de la representació dels fets mitjançant la lògica. Va arribar, sense saber-ho, a les mateixes conclusions que Alan Turing, confiant en les computacions lògiques que es podrien realitzar mitjançant màquines.

La seva iniciació a la informàtica va sorgir l’any 1955, treballant per IBM, on va aprendre a programar i va orientar els seus coneixements cap a la intel·ligència artificial per a crear programes d’ordinador intel·ligents. Aquest tema despertava suficient interès com per dur a terme un projecte d’investigació a Dartmouth durant l’estiu del 1956, al que es van unir matemàtics interessats en la matèria com el mateix Claude Shannon o Marvin Minsky. Va ser llavors, al descriure el títol del projecte, que es va emprar per primer cop el terme “Intel·ligència Artificial”.

Les definicions de la Intel·ligència Artificial són moltes, però es podria dir que són programes que realitzen tasques les qual si fossin fetes per humans es considerarien intel·ligents. Un dels principals objectius dels investigadors és la reproducció automàtica del raonament humà.

No va ser fins un parell d’anys més tard, que es va convèncer de que la lògica era el formalisme bàsic de la Intel·ligència Artificial, La seva “conversió” dels fets a la lògica apareix expressada en l’article que va escriure l’any 1958, titulat “Programs with Common Sense”, on va arribar al descobriment del LIPS, llenguatge de programació les dades del qual estan formades per expressions simbòliques.

En 1961, va ser el primer en suggerir públicament (en un discurs donat per celebrar el centenari del MIT) que la tecnologia de temps compartit de les computadores podria conduir a un futur on el poder del còmput i les seves aplicacions específiques podrien ser venudes com qualsevol altre servei, com l’aigua, el gas o l’electricitat.

McCarthy va treballar en la investigació de temes relacionats amb la I.A. fins la dècada dels 60, on la idea d’una computadora o una utilitat informàtica era molt popular. Però aquesta es va esvair ja en els anys 70, quan es tenia la idea que el hardware, el software i les tecnologies de les telecomunicacions no estaven encara preparades per afrontar aquest repte. Va ser aleshores quan ell mateix va lluitar en contra de la possible dolenta utilització de la informació dels bancs de dades, manifestant una sèrie d’opinions al respecte i que va rectificar una dècada més tard. No és fins l’any 2000 que la idea de la I.A. torna a reaparèixer amb força.

Des del 1962, John McCarthy és professor en Stanford, càrrec del que es va retirar en l’any 2000. En l’any 1991 va ser nombrat Doctor “Honoris Causa” per la Universitat Politècnica de Madrid.

Col·laboració de Marc Ferrer per al capítol Intel·ligència artificial