Jocs en xarxa

Col·laboració de Marta Serrano per al capítol Videojocs

Els Videojocs en xarxa són aquells videojocs en els que pots jugar a través d’Internet independentment de la plataforma utilitzada. Dins d’aquesta categoria podem trobar diferents tipus de videojocs, ja sigui del tipus multi jugador, en els que es juga amb altres persones, videojocs de navegador, que es descarreguen des de la web i els executes des del navegador, o de molts d’altres com per exemple els videojocs de rol multi jugador massiu en xarxa que són jocs de rol que permeten a milers de jugadors introduir-se en un món virtual a través d’Internet i interactuar entre ells.

Els videojocs multi jugador, són videojocs en els que poden participar més d’un jugador, per tant, aquest tipus de videojoc els podem utilitzar per definir els videojocs en xarxa.

Els primers exemples de videojocs multi jugador es van desenvolupar mitjançant el sistema PLATO (Programmed Logic Automated Teaching Operations) un software a través del qual els usuaris podien interaccionar i comentar problemes, errors i alhora editar-los. Gràcies a aquest sistema va sorgir la idea de la primera comunitat en línea.

L’ordinador va ser la primera màquina que va introduir la possibilitat de jugar en xarxa. Per poder parlar de videojocs multi jugador massius en xarxa hem de moure’ns fins la dècada de 1970, on per primera vegada cap a l’any 1973 ‘Empire’, i un any després ‘Spasim’, van fer ús d’aquesta característica.

A ‘Empire’, l’objectiu era conquistar un galàxia composada per 25 planetes i 4 races i l’usuari havia de saber administrar les naus, els diners i la indústria, per poder fer-se amb la galàxia. D’aquesta manera es pot considerar el primer videojoc d’estratègia massiu en xarxa ja que la primera versió d’aquest joc permetia jugar fins a 8 jugadors simultàniament. Després aquest número es va ampliar fins arribar a 30 jugadors amb un màxim de 15 jugadors per equip.

Si parlem de ‘Spasim’, simulador espacial, és considerat per molts el primer shooter tridimensional en primera persona, en el que es permetia fins a 32 jugadors en línia, dividits en 4 sistemes planetaris amb un màxim de 8 jugadors per sistema.

Però la veritable revolució dels jocs en xarxa va arribar al 1993 amb la World Wide Web. Els usuaris tenien la possibilitat d’accedir gratuïtament a versions reduïdes dels videojocs, amb fins merament promocionals, com és el cas de la primera entrega de ‘Doom’. La ràpida difusió d’Internet i la millora de les tecnologies van facilitar la connexió dels usuaris en xarxa.

No podem deixar de banda el gran auge de les consoles durant la dècada dels 90, que es van convertir en l’entreteniment tant dels més petits com dels més grans. La primera consola en incorporar connexió a Internet va ser ‘Dreamcast ‘al 1998. A partir d’aquí les consoles més importants van començar a oferir la possibilitat de connectar-se a Internet.

Entre els jocs multi jugador podem diferenciar molts tipus, començant pels convencionals (no en xarxa) que són adaptacions de jocs amb una temàtica ja definida com per exemple: ‘Quake’, ‘Half Life’, etc. Mentre d’altres són creats per jugar tant en xarxa com a través de bots (on la resta de jugadors estan controlats per la màquina): ‘Quake 3′, ‘Counter Strike’, etc. D’altra banda trobem els jocs de mort per equips com ‘Battlefield’, ‘Quake wars’, etc. I per últim, els jocs massius en xarxa com: ‘Counter Strike’ o ‘World of World of Wardcraft’.

D’entre tots aquests videojocs el més destacable és sens dubte ‘World of Wardcraft’, popularment conegut com ‘WOW,’ considerat el videojoc de rol multi jugador massiu en xarxa per excel·lència. L’usuari per a poder jugar ha de pagar una quota mensual. Al 2008 es va establir que ‘WOW’ mantenia un 62% del mercat dels jocs multi jugador massiu en línia.

Actualment amb l’aparició de les xarxes socials hi ha hagut un fort increment de l’aparició de nous jocs en xarxa creats específicament per aquest llocs web. Un clar exemple és el de Facebook que compta amb nombroses aplicacions per a que els seus usuaris puguin jugar i interaccionar entre ells (‘Pets Society o ‘Farm ville’). Aquest tipus de jocs com els que utilitza Facebook els podríem catalogar dins els jocs de navegador, ja que no es necessita de cap instal·lació extra per jugar, l’usuari només ha de descarregar-se l’aplicació i tenir els plugins adequats.

La indústria dels videojocs ha patit un increment molt important en els últims anys i és d’esperar que no s’aturi i cada cop aquest tipus d’entreteniment tingui més ressò. Això mateix passarà amb els videojocs en xarxa ja que depenen directament de la indústria dels videojocs en general, el desenvolupament d’Internet i les noves tecnologies que estan en ple auge.

Col·laboració de Marta Serrano per al capítol Videojocs