Ivan Sutherland

Col·laboració de Martí Roviró per al capítol Realitat virtual

Podríem considerar Ivan Sutherland com el creador dels gràfics informàtics, si més no com l’iniciador de grans conceptes d’aquest àmbit com les simulacions visuals, la realitat virtual, el disseny automatitzat o el modelat tridimensional.

Ivan sutherland va néixer a Hastings, Nebraska, al 1938, i ja des de ben aviat va iniciar-se en el món de l’aprenentatge. Aquest procés va estar influït pel seu pare, doctorat en enginyeria civil, que va inculcar-li coneixements tècnics, i la seva mare, professora, que va mostrar-li com aprendre de forma eficient. Des de jove, doncs, el mateix Sutherland es definia com un pensador visual, i es va decantar cap a la geometria, argumentat que “si puc dibuixar les diverses resolucions del problema és més fàcil encertar la correcta”.

Sutherland va llicenciar-se en ciències al 1959 a la universitat de Carniage-Mellon, i al 1969 va aconseguir un màster en ciències al California Institute of Technology. Finalment, uns anys després, al 1973, va tancar la seva etapa d’estudiant amb el doctorat en enginyeria elèctri
ca, concedit pel Massachusetts Institute of Technology.
La seva tesis doctoral, titulada “Sketchpad: A Man-machine Graphical Communications System” va resultar ser un gran avenç per la ciència. En ella es desenvolupava l’Sketchpad, el primer programa informàtic que permetia la manipulació directa d’objectes gràfics; o sigui el primer programa de dibuix per computadora. Es tractava d’un sistema gràfic, creat molt abans que el terme interfície gràfica fos concebut. Va dissenyar un sistema que permetia als usuaris dibuixar punts, segments de línies i arcs circulars directament sobre la pantalla mitjançant un llapis de llum. No es tractava solament del primer programa de dibuix desenvolupat en la història de la informàtica, sinó també, d’un programa absolutament avançat al seu temps.

Es pot considerar que Sutherland, juntament amb Bob Sproull, el seu estudiant i ajudant en aquest projecte, va ser el primer que va implementar un sistema de realitat virtual quan, al 1966, exercint com professor a Harvard, va dissenyar un sistema a través del que els usuaris, amb l’ajuda d’un casc, podien penetrar virtualment en una habitació i mirar en totes direccions una vegada dintre. L’Sketchpad, doncs, va ser una de les primeres aplicacions informàtiques que van demostrar les possibilitats de la computadora com extensió de la ment humana.

Després d’aquest projecte, Sutherland va ser nomenat professor associat a Harvard. Al 1968, però, es va traslladar a Utah. Allà va crear l’empresa Evans and Sutherland Computer Corporation, juntament amb Dave Evans. Alhora, Sutherland va començar a impartir classes a la universitat d’aquest estat, compaginant ambdues tasques. Després d’uns anys immers en aquest projecte, Sutherland va obtenir un nou càrrec, el de president de les Ciències informàtiques del California Institute of Technology, on havia cursat un màster. Aquest nomenament va estar precedit per ser anys de feina al RAND Corporation, entre 1974 i 1978.

Fins al 1991 va exercir els càrrecs de director tècnic i vicepresident de la companyia Sun Microsystems, una empresa informàtica recentment comprada per Oracle Corporation. L’any 2005 l’empresa contava amb uns 31.000 empleats a nivell i el seu valor actual en la borsa Nasdaq està lleugerament sobre els 3 mil milions de dòlars americans, i les seves vendes anuals ascendeixen a 11 mil milions de dòlars. Alguns dels seus productes han estat servidors i estacions de treball per a processadors SPARC, els sistemes operatius SunOS i Solaris, el NFS, la plataforma de programació Java i, conjuntament amb AT&T, l’estandardització de l’UNIX System V Release 4.

Paral·lelament a aquest últim projecte, al 1980 Sutherland va crear amb Bob Sproull una empresa de consultoria, anomenada Sutherland, Sproull and Associates, a la qual es va afegir el germà d’Ivan Sutherland, Berth Sutherland, al 1982. Després de desenvolupar-la a parts iguals, al 1990 Ivan Sutherland va comprar la companyia pels talents i patents acumulats, i la va convertir en el centre d’investigació de l’empresa Sun Microsystems.

Després de molts anys de treball, Sutherland va revolucionar el món de la ciència informàtica i va acumular una dotzena de patents al seu nom, així com l’autoria de 45 publicacions. Sens dubte, però, el seu punt culminant va ser el ja esmentat Sketchpad, amb el que va obtenir el primer gran reconeixement de la seva carrera al mostrar la capacitat de l’informàtica utilitzada com a extensió de la ment humana i com a eina per fomentar la imaginació. A partir de la seva tasca va sorgir un gran grup d’investigadors que van recollir i continuar el treball de Sutherland en els gràfics informàtics.

Col·laboració de Martí Roviró per al capítol Realitat virtual