Internet

Col·laboració de Nico Gibert per al capítol La xarxa de xarxes

Quan parlem d’internet parlem d’una xarxa pública d’ordinadors connectats entre si mitjançant nodes i diferents protocols de servei que li atorguen a aquesta xarxa certes utilitats.

El protocol que utilitza la xarxa per a funcionar s’anomena TCP/IP. Aquest protocol ens permet que tots els ordinadors, nodes i subxarxes funcionin com una sola xarxa mundial.Aquest protocol és fruit de les modificacions i evolucions que ha anat patint la xarxa des dels seus orígens fins l’actualitat.

A l’inici la xarxa va néixer de manera experimental en un projecte anomenat ARPANET que tenia per objectiu connectar diverses institucions dels Estats Units d’Amèrica per a poder enviar-se missatges escrits i arxius electrònics (en un principi també es contemplava l’opció d’enviar converses de veu però la tecnologia no ho suportava). Aquesta xarxa va anar creixent en nombre de nodes i ordinadors connectats obligant als dissenyadors responsables a elaborar millores en els protocols de comunicació que van començar a implementar-se al 1983, any en que es va iniciar la migració de l’antic protocol de la xarxa ARPANET anomenat NCP (network Control Program) cap a l’actual protocol TCP/IP (protocol de control de transmissions/ protocol d’internet) que va consumar-se al 1990. En l’actualitat aquest protocol esta en plena migració cap a la seva versió 6.

Es pot dir que TCP/IP és la base del que anomenem internet i permet el desenvolupament d’altres protocols específics per a la utilització d’aquesta xarxa.

El protocol més popular i més utilitzat és l’anomena’t HTTP que permet fer ús del que anomenem Worl Wide Web (WWW) i que sovint es confon amb el terme internet, ja que és un del serveis més utilitzat pels usuaris d’internet, però cal matisar que aquest servei és només un dels que ofereix internet.

Altres protocols i serveis d’interent són:

• SMTP i POP: Són protocols que permet la distribució de correus electrònics.
• FTP: Protocol utilitzat per a la transferència d’arxius, aquest protocol es va desenvolupar dins de la xarxa ARPANET
• P2P: Aquest protocol permet intercanviar arxius sense la necessitat d’un servidor intermediari, sinó que es fa directament entre usuaris, cosa que no succeeix en FTP o SMTP que sempre utilitzen un servidor on s’emmagatzemen els fitxer i posteriorment es distribueixen. Aquest protocol és molt popular ja que permet alleugerir la càrrega de la xarxa a l’hora de fer servir servidors i així agilitza la transferència d’arxius. En l’actualitat és molt popular per a compartir arxius mitjançant torrents (utorrent, es un popular gestor d’arxius torrent) o per a escoltar musica en streaming amb programes com l’Spotify que utilitza aquesta tecnologia per a alleugerir els seus servidors, utilitzant els seus usuaris com a servidors.
• IRC: permet als usuaris mantenir converses en temps real (xat) aquest servei ha caigut en desús al aparèixer noves tecnologies com la missatgeria instantània o les xarxes socials que integren el xat dins els seus serveis.
• VoIP: Aquest protocol utilitza internet (IP protocol) per a enviar àudio en temps real permetent establir converses entre dos usuaris amb poc temps de retard en la conversa.
• IPTV: Igual que en l’anterior, aquest protocol utilitza internet (IP protocol) per a transmetre imatges de Televisió. És coneix també com a video streaming i encara esta desenvolupant-se per aconseguir un veritable protocol propi que permeti enviar imatges en temps real i una bona qualitat mantenint uns estàndards.
• NNTP: Aquest és un protocol antic que actualment s’utilitza poc, però en els inicis d’internet va ser molt popular per la capacitat de distribuir articles de diferents temàtiques entre aquells que hi estaven interessats i subscrits a determinats grups de noticies. Actualment i degut a en gran part a la força de la web 2.0 i l’aparició de molts fòrums aquest sistema de publicació de noticies no s’utilitza massa.
• SSH: És el protocol utilitzat per accedir de forma remota i segura a altres computadores. El seu principal atractiu és la encriptació d’aquestes dades i que permet utilitzar-lo per a connexions amb informació privada.Una qüestió sensible que sovint es pregunten els usuaris al mirar més enllà de les webs és Qui mana a internet, qui controla tots aquest protocols i qui vetlla per al bon funcionament de la xarxa?Darrera la gestió de la xarxa hi ha diversos organismes, un dels més important és l’ICANN (Corporació d’Internet per a l’assignació de noms i nombres). Una organització sense ànim de lucre i d’abast internacional que va ser creada l’any 1998, substituint a l’IANA que estava subjecte a les lleis de l’estat de Texas dels Estats Units d’Amèrica i era l’encarregada d’assignar les direccions del protocol d’internet (IP) i les gestions de manteniment que se’n deriven. Aquesta organització vetlla per l’estabilitat d’internet mitjançant el consens dels diferents actors. De L’ICANN depèn que es creï un domini de primer nivell, i el seu ús, com per exemple el domini .CAT que va néixer com a domini per a webs de parla catalana gràcies a la feina de la fundació punCAT. En l’actualitat han de fer front als reptes de futur que presenta internet com: La neutralitat de la xarxa, L’actualització del protocol IPv4 cap al IPv6, crear nous dominis internacionals i genèrics o Augmentar la seguretat i el xifrat de les dades a la xarxa.

Col·laboració de Nico Gibert per al capítol La xarxa de xarxes