Internet

 

Col·laboració de Víctor Sala per al capítol Telefonia

Tècnicament Internet és un conjunt descentralitzat de xarxes de comunicació interconnectades que utilitzen la família de protocols TCP/IP, garantitzant que les xarxes físiques heterogènies que la composen funcionen com una xarxa lògica única d’abast mundial.

Però a nivell d’usuari, Internet és un recurs per fer moltíssimes coses: llegir la premsa, buscar informació, revisar el correu electrònic, fer la declaració de la renta, parlar per telèfon, descarregar-se música i vídeos, veure pel.lícules en streaming, parlar amb amics, anunciar la teva empresa, revisar el compte corrent, utilitzar les xarxes socials, promocionar un acte, mirar televisió en directe…

Internet és un sistema global que permet als ordinadors de diferents usuaris que es connectin entre si (mitjançant línies telefòniques, fibres òptiques, satèl.lits…). Per aconseguir aquesta interconnexió, Internet necessita tres coses: ordinadors, servidors i protocols. Internet necessita que els ordinadors dels usuaris vulguin connectar-se, que els servidors transmetin les xarxes local a la xarxa global, i un protocol de transmissió (TCP/IP) mitjançant el qual es poden compartir la informació entre diferents ordinadors.

Nasqué a partir d’un projecte de comunicacions impulsat el 1966 pel departament de defensa dels Estats Units amb l’objectiu de fer possible la comunicació entre ordinadors, de tal manera que, en l’eventualitat d’un atac massiu (especialment nuclear), la comunicació no pogués ser mai completament desactivada. Per aquest motiu la xarxa és descentralitzada, sense cap node neuràlgic. També amb aquest propòsit, les dades són enviades segmentada-ment i mai seguint una ruta fixa, sinó en funció de l’estat de la xarxa. El 1973 Arpanet, empresa que desenvolupà el projecte, inicià la connexió entre diverses xarxes que acabà donant lloc a la configuració actual d’internet, el disseny del qual permet una fàcil incorporació de nous ordinadors o noves xarxes, cosa que n’ha afavorit el creixement exponencial. Així, al començament del 1996 els usuaris a tot el món eren uns 30 milions, xifra que es duplica cada any i que l’any 2000 ja era d’uns 300 milions.

La difusió d’internet ha estat la clau per parlar de la societat de la informació, que ha estat una nova era en la història de la Humanitat. Pel seu abast mundial i el seu caràcter interactiu, descentralitzat i instantani, ha fet que sigui un dels agents amb un potencial d’influència més fort en els hàbits socials de la població mundial.

Alguns dels serveis més comuns que ofereix internet són:

– World Wide Web (www): segurament és el servei més conegut, que consisteix en les consultes de planes web. Algunes de les més visitades són google, yahoo, msn, facebook, twitter… Al 2008 es calcula que hi havien 6.300 milions de pàgines web.

– Correu electrònic (e-mail): Permet enviar missatges de text semblant al correu ordinari, però amb l’avantatge de poder incloure arxius adjunts, ja sigui fotos, vídeos, documents o enllaços a webs. Hi ha dos tipus de correu electrònic el que funciona a través de web (gmail o hotmail, per exemple) o a través de programes específics (outlook, thunderbird, groupwise…).

– Compartir fitxers: Ja sigui via mail, FTP, P2P… sobretot les descàrregues es basen amb baixar música, pel.lícules, sèries, jocs i programari.

– Xat: la missatgeria instantània. Abans funcionava molt amb un programari propi (messenger, icq,…) però les xarxes socials cada vegada li estan traient més presència.

– Televisió per internet: ja sigui P2PTV (Joost o Zattoo) o, la més actual, IPTV (Imagenio).

– I per últim, l’apartat web que més ens interessa, les trucades telefòniques (telefonia IP o VoIP — voice over IP).

La Veu sobre IP és una tecnologia per a mantenir converses amb veu a internet. La senyal de veu s’envia en paquets en format digital, en comptes d’enviar-a en forma digital o analògica a través de circuits utilitzablesnomés per a telefonia com una companyia telefònica convencional. Els avantatges que suposa la Veu sobre IP no són només l’abaratiment de costos en les trucades, doncs no s’ha de pagar per parlar per telèfon via ordinadors connectats a Internet (amb programes com l’Skype), sinó que un dels grans avantatges que s’està veient en l’actualitat és que els terminals de telèfon mòbil que posseeixen connexió a internet podrien fer trucades sense utilitzar les línies telefòniques.

Internet està afincant-se en el món de la telefonia mòbil, fet que està provocant una revolució en la forma d’usar els telèfons i que pot suposar un abaratiment del consum en telefonia tradicional.