Els Vilars

Col·laboració de Iris Manso per al capítol Visions del passat

Els Vilars són les restes d’un poblat íber fortificat situat a Arbeca, Lleida. Les restes tenen una antiguitat de més de 2800 anys i pertanyen a la primera edat del ferro, establert entre els anys 750 i 325 abans de l’actual era. Fa uns anys, al 1998 la Generalitat de Catalunya va declarar Els Vilars com a Bé Cultural d’Interès Nacional. A partir d’aquest moment, s’ha desenvolupat un projecte de reconstrucció virtual de Els Vilars, per a conèixer des d’una perspectiva més científica, com era el poblat en el període que es va crear (Edad de ferro, entre els anys 750 i 325 abans de l’actual era). Aquesta recreació virtual del poblat, ha permès conèixer i estudiar més a fons l’indret, i conèixer’n les característiques arquitectòniques i geogràfiques. Paral·lelament les excavacions al jaciment han progressat considerablement. A més a més, de l’objectiu científic i cultural de l’empresa, també hi ha una volunat divulgadora. Els vídeos obtinguts en la reconstrucció digital diacrònica de la fortalesa poden esdevenir una eina de difusió sensacional, donada la seva espectacularitat. D’aquesta manera es dóna a conèixer un bé cultural que sense dubte és de gran interès, no tan sols científic sinó també cultural.

Una tècnica empressa en el lloc mateix del jaciment, és la tecnologia de la Realitat Augmentada. El concepte de “Realitat Augmentada” es defineix al fet d’afegir una part sintètica virtual a allò real. A diferència de la Realitat Virtual, que ens aïlla del món real, a partir de una reproducció del mateix; la Realitat Augmentada, tal i com diu el mateix terme, ens endinsa en el món real, ens ofereix més informacions de l’exterior: ens augmenta el camp d’informació en comptes d’allunyar-nos d’ell en una abstracció arquitectònica. La Realitat Augmentada té com a finalitat superposar, a l’entorn real, la informació que ens interessa visualitzar. Ens complementa el que ja podem veure. Per a que els sistemes de Realitat Augmentada s’aproximin a la realitat, és molt important que el software utilitzat actualitzi els elements superposats al mateix temps que l’usuari i els objectes visibles es mouen.

El projecte de Realitat Augmentada a “Els Vilars” va començar al 2001 i està sent desenvolupat per un grup d’experts: Carles Aguiló, Alexandra Balaguer, Toni Granollers, Gemma Raimat i Xavier Vilardell.
Ara per ara, es fa ús d’un prototipus que incorpora storyboards, simulacions d’escenaris d’ús, dispositius i un vídeo en forma de curtmetratge, on s’explica el procès i les característiques de la Realitat Augmentada. El projecte parteix d’un element tècnic per a relacionar ambdòs mons. Mitjançant una pantalla d’ordinador en forma de tauleta l’usuari interactua entre el món real i el món virtual. S’augmenta la visita d’un jaciment arqueològic, en aquest cas aplicat a “Els Vilars”, de manera que la persona s’endinsa i s’allunya en l’espai real mitjançant aquesta tecnologia. És un procès, per tant, actiu, en el que l’usuari pot augmentar la informació que li ofereix el món real en el qual es troba inmers durant la visita. En aquesta inmersió hi ha 6 graus de llibertat. Aquest concepte de “grau de llibertat” es refereix a les possibilitats d’intervenció en la manipulació de la realitat virtual, amb el món real com a base. Per exemple, zoom ins, canvis d’eix, rotacions 360º, etc.

Hi ha dos tipus de dispositius anomenats transparents òptics i transparents de vídeo. Aquests primers s’implanten per mitjà de visors muntats com a anteojos o altres dispositius de visualització, com una pantalla en forma de taula, on es que superposen gràfics i textos de visió perifèrica a l’usuari. Uns sensors detecten la posició i l’orientació del cap per a ubicar-se en el lloc correcte. En els sistemes transparents de vídeo, el món es captat per una càmera que mostra les imatges reals i virtuals ja fussionades.

La Realitat Augmentada és en la pràctica una interfície alternativa a la pantalla de l’ordinador que proporciona a l’usuari una manera de relacionar-se directament amb el món real, a partir de gràfics virtuals en temps real. Aquest sistema és un ajut per aquelles persones que necessiten, en la seva activitat, un processament a temps real qe una pantalla d’ordinador no pot permetre. Aquesta nova tecnologia s’aplica en diferents camps, com la medicina, l’oci, l’arquitectura, la robòtica, la indústria, el manteniment de la maquinària, etc. En aquest darrer cas, per exemple, si un motor d’un cotxe està averiat, a partir d’un dispositiu de Realitat Augmentada, podem veure on està el problema exactament, en comptes d’obrir i desmontar totes les peces. En la medicina, poster, és on més utilitat té aquest sistema.

Col·laboració de Iris Manso per al capítol Visions del passat