Eclipsi

 

Col·laboració de Mireia Grau per al capítol Mesurar la Terra

Un eclipsi és l’ocultació total o parcial de la llum d’un astre per interposició d’un altre astre entre aquell i un observador, és a dir, és un fenomen astronòmic que es produeix quan un objecte celestial es mou a través de l’ombra d’un altre.

El terme és usat principalment per descriure o bé un eclipsi solar, quan l’ombra de la Lluna cau sobre la superfície de la Terra, o bé un eclipsi de Lluna, quan l’ombra de la Terra cau sobre la superfície de la Lluna.

Així doncs, per un costat, un eclipsi solar consisteix en l’enfosquiment total o parcial del Sol que s’observa des d’un planeta pel pas d’un satèl·lit, com per exemple el pas de la Lluna entre el Sol i la Terra. Un eclipsi de Sol només és visible en una estreta franja de la superfície de la Terra. Quan la Lluna s’interposa entre el Sol i la Terra, projecta ombra en una determinada part de la superfície terrestre, i un determinat punt de la Terra pot estar immers en el con d’ombra o en el con de penombra.

Aquells que es trobin en la zona en la qual es projecta el con d’ombra veuran el disc de la Lluna sobreposar-se íntegrament al del Sol, i en aquest cas es tindrà un eclipsi solar total.

L’eclipsi total de Sol existeix per una extraordinària coincidència. Els discos del Sol i la Lluna, vistos des de la Terra són quasi iguals; l’un i l’altre només sobrepassen el mig grau. Estant el Sol 400 vegades més lluny que la Lluna és 400 vegades més gran. Aleshores, només durant una fracció de l’òrbita lunar, la Lluna té prou grandària per a causar un eclipsi de Sol total.

En canvi, aquells que es trobin en una zona interceptada pel con de penombra, veuran el disc de la Lluna sobreposar-se només en part al del Sol, i es té un eclipsi solar parcial.

Es dóna també un tercer cas, quan la Lluna nova es troba a una distància major pel que fa a la mitjana, llavors el seu diàmetre aparent és més petit que l’habitual i el seu disc no arriba a cobrir exactament el del Sol. En aquestes circumstàncies, sobre una certa franja de la Terra incideix no el con d’ombra sinó la seva prolongació, i es té un eclipsi solar anular, doncs al voltant del disc lunar resta visible un anell lluminós.

Segons es produeixi una d’aquestes situacions es parla de zones de totalitat, de parcialitat o d’anularitat, fent referència amb això al tipus d’eclipsi que es pot observar des de qualsevol punt de la superfície terrestre. A causa del moviment de la Lluna al voltant de la Terra i del moviment de la Terra al voltant de sí mateixa, l’ombra de la Lluna sobre la superfície terrestre es mou a uns 15 km/s. La fase de totalitat per a un determinat punt geogràfic no supera per tant els vuit minuts. Aquesta zona pot tenir amplària i longitud màxima de 200 i 15.000 km respectivament.

En segon lloc, un eclipsi lunar consisteix en el pas d’un satèl·lit planetari, com la Lluna, per l’ombra projectada pel planeta, de forma que la il·luminació directa del satèl·lit per part del Sol s’interromp. Tenen lloc únicament prop de la fase de lluna plena, i poden ser observats des d’àmplies zones de la superfície terrestre, particularment des de tot l’hemisferi que no és il·luminat pel sol, sempre que la Lluna estigui per sobre de l’horitzó.

Normalment la desaparició de la Lluna no és total; el seu disc queda il·luminat per la llum dispersada per l’atmosfera terrestre i adquireix un to vermellós. L’ombra total o parcial produïda per la terra queda envoltada per una regió d’ombra parcial anomenada penombra. En les etapes inicials i finals de l’eclipsi lunar, la Lluna entra en penombra. Depenent de si la lluna entra o no completament en zona d’ombra es poden distingir els eclipsis totals de Lluna, quan el satèl·lit se submergeix completament en l’ombra; els eclipsis parcials de Lluna, quan penetra només en part i només una part de la superfície lunar és visiblement enfosquida; i els eclipsis de penombra, quan la Lluna passa només a través del con de penombra, difícilment perceptibles a primera vista i únicament evidents mitjançant adequades tècniques fotogràfiques.

La durada màxima dels eclipsis totals de Lluna és de 3,5 hores. Es defineix la magnitud d’un eclipsi lunar com la longitud del camí lunar a través de l’ombra dividit pel diàmetre aparent de la Lluna.

L’estudi dels eclipsis de Lluna, a més de permetre mesures astronòmiques com la verificació dels moments de contacte entre el disc del nostre satèl·lit natural i el con d’ombra, és útil per a analitzar de forma indirecta les condicions de l’atmosfera terrestre, doncs la densitat i coloració dels cons d’ombra i penombra estan molt influïts per la presència d’ozó i pols en suspensió en els diversos estrats de l’atmosfera.

Col·laboració de Mireia Grau per al capítol Mesurar la Terra